Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

 

 

Inleiding en dankbetuiging 

Wat kan deze site je geven? 

Je kan bewust worden van wat écht geluk inhoudt. Hoe je het kan zijn én blijven. Wat liefde is voor jezelf, elkaar en alles wat leeft groeit en bloeit.

Je kan leren hoe je dromen waarheid kunnen worden ongeacht de situatie waarin je zit. Je leert zien welke wensen je geluk geven en welke niet. Bereidheid tot inzet en volharding is onontkoombaar. Wanneer je de taal van je hart en je intuïtie leert begrijpen gaat alles eigenlijk vanzelf...dan zit je in een flow die natuurlijk up en down wel blijft houden. Dat is de golfbeweging van het leven. Je zult ook steeds meer gaan begrijpen waarom bepaalde dingen in en om je heen gebeuren.

Je leert dat jouw eigenheid met jouw unieke interesses en je persoonlijkheid de weg kunnen wijzen naar dat wat jou en anderen geluk geeft. 

Je leert hoe je je hart kan volgen, de dingen die je graag doet, de mensen, dieren. bloemen en planten die je plezier geven dus alles waar je van geniet  je wegwijzers zijn. 

Je leert dat theoretische kennis en prestatie zeker nuttig zijn maar zonder te luisteren naar je gevoel , je hart , je intuïtie het uiteindelijk geen geluk oplevert. Voelen met je hoofd en denken met je hart.Je leert optimaal gebruik te maken van je menselijke, natuurlijke mogelijkheden.Die veel meer zijn dan je denkt en eigenlijk al oeroud.

Je leert dat wat je ook wil alles oké is mits je een ander levend wezen niets aandoet. Dat je af kan komen van dogma's en sancties.

 Je leert dat je gedachten kunt geloven of dat je van bepaalde gedachten af kan komen door andere gedachten te leren geloven.Zelfs een zware depressie, onzekerheid, verdriet angst, boosheid, woede, jaloezie, haat, hebzucht...dus ieder naar gevoel is omkeerbaar als je snapt hoe je dat kan doen. 

Ons ego en onze hart kwaliteiten hebben een enorme invloed op ons gevoelsleven. Door bewust wording van de werking kan je je gevoel en de kwaliteit van omgang met andere mensen en dus je leven leren sturen. Dus leren emotioneel nuchter en liefdevol ,begripvol en medelevend te zijn.

In welke situatie je je ook bevindt je kunt je geluk altijd weer vinden.We hebben niet zo heel veel nodig om écht gelukkig te kunnen zijn. Weten welke aannames we moeten opruimen tussen onze oren en daardoor anders handelen scheelt alles.

Wanneer meer mensen echt gelukkig zijn ben je bovendien een voorbeeld die navolging te weeg brengt. Je draagt dan bij aan een vreugde vollere wereld waarin steeds meer harmonie zal zijn met andere systemen. Alles verandert dan ten goede.

Ook alle wereldleiders zullen dan uiteindelijk wel een keer gaan snappen dat het algemeen belang ook hun eigenbelang is. De politiek, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsstructuren zullen gaan functioneren op basis van de basisbehoeften van de mens. De mensenrechten in liefde , begrip en medeleven.

Als je de onderwerpen goed bestudeerd en je met geduld, inzet en volharding jezelf de tijd geeft om het je eigen te maken heb je de grootste schat op aarde ontdekt. Laat je niet van de wijs brengen of stoppen door ongetwijfeld tegenslagen bij je leerproces.Uiteindelijk passen je puzzelstukjes mooi in elkaar. Ga er voor! Straal en vertel het voort!!

Dankbaar ben ik voor alle hulp van mijn dierbare vrienden Zjuul Meerten,Ferry Nijland en Hans Kennis bij het tot stand komen van deze site.Zonder al hun hulp was deze site er niet geweest. Uiteraard ook al mijn vele wegwijzers in mijn leven waaronder ook alle waardevolle vluchtige ontmoetingen, mijn leraren van diverse scholen, workshops, talrijke leerzame ervaringen en avonturen, Yvonne en Jan Hendriks, Egon en Oskar Hendriks , Jolanda Scheurwater, Corina de Jongh, Mariëtta Boland, Madelaine Pauw, Erny van Reijmersdal, First Floor Features, Emel Turan, Wilma en Axel Spruyt en alle collega's, Ali, Lida Peppink, Hester de Groot,Ton van Schaïk, Nino Krug, Martin Zomerschoen, Patrick Dorrestein, Marc Piërrent, Erik-Jan van Meningen, Mohammed Gharbi, Carla de La Rive Box, Suzanne, Peter Braam, Mireille Mettes, George (Langhaar) Bos, Corry (Indiaantje), Claire Hulswit, Stef Freriks, Amber, Sonja Wijnker, Kaïn, Dolores Maria (Dolly) Brinkman, Kryon, Maarten van Norren, Charles Götz, Louise Pohlkamp, Timo Angenent, Jaco Elken, Riet Schillemans, Mary Zitman, Oma Johannigje, Opa Evert, Oom Gerard, Oom Constant, Tante Dien, John Kennis, Bert maar boven al mijn lieve ouders Martha en Wim, mijn zus Vera en haar man Peter en mijn neef Marc Röthengatter, die mij onvoorwaardelijk steunden op mijn pad wat toch nog voor velen een uitzonderlijk wonderlijk pad is.