Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

Ellende/Chaos


In welke ellende of chaos we ons ook kunnen bevinden.......,vertrouw er maar op dat het gewoon weer voorbij gaat ! 

Ja dat is makkelijk praten denk je misschien. Kijk maar eens naar de natuur en de geschiedenis alles heeft zo zijn up en down. 

De golfbeweging van het leven. 

Er is een natuurlijke universele wet van orde waarna er chaos volgt met allerlei nieuwe groei mogelijkheden om vervolgens weer geordend , rustig  , vredig en vreugdevol te zijn.

Als we in de chaos belanden wordt het tijd om orde op zaken te stellen en te kijken hoe het anders kan.  

Zodra dat duidelijk is kunnen we de orde weer gaan herstellen. 

Of dat nu in de natuur, de geschiedenis of ons persoonlijke leven is dat maakt eigenlijk niet uit. het komt op het zelfde neer......! Het gaat gewoon voorbij en dan is er weer orde, rust vrede en vreugde. Ook al begrijpen we lang niet alles dan is hoe je het ook went of keert ten aller tijde acceptatie, er het beste van maken ,vertrouwen en tevredenheid de beste keuze!!! 

Mooi om je te herinneren  

Liefde is wie we zijn.

Geduld herinnerde me eraan dat goede dingen tijd nodig hebben om tot bloei te komen.  

Vrede herinnerde me eraan  dat ik kalm mag blijven tijdens de stormen van het leven, en ongeacht de chaos om me heen en dat mijn adem me altijd daar kan brengen gewoon in het moment waar rust , vrede en inspiratie is. 

Vertrouwen was er ook om te beseffen dat het leven net als de seizoenen en de dans is....een zich steeds herhalende golf beweging van up en down 

Hoop herinnerde me eraan dat er betere tijden in het verschiet liggen en dat ik niks moet doen met negatieve gedachten maar prachtig mooie nieuwe bouwende mag maken.

Vriendelijkheid herinnerde me er aan dat ik altijd mijn hartelijkheid kan behouden als ik mijn gaven en talenten gebruik zodat ik dankbaar kan blijven en iedereen alles gun.  Blij kan blijven met wie ik ben.

Focus herinnerde mij te beseffen dat vandaaruit er altijd rust is en mogelijkheden voor nieuwe creaties. 

Liefde herinnerde me dat ik het in mezelf kan vinden en een ander er hooguit aan kan bijdragen. 

Vrijheid, eigen of zelfliefde herinnerde me eraan dat niemand controle heeft over mijn gedachten en welzijn als ik het niet toelaat.

Wijsheid is beseffen dat hoe meer we vertrouwen en geloven en dat we veelal gewoon onze visies kunnen verruimen, zodat we steeds meer ontdekken dat....alles kan. 

Boeken: Vier vragen die je leven kunnen veranderen - Byron Katie