Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

Helpen

Elkaar hulp aanbieden is natuurlijk fijn. Praktische hulp vinden veel mensen heerlijk. Een extra paar handen die meehelpen een klus te klaren. Sommige hulp wordt niet altijd gewaardeerd....

 

Veel mensen zijn opgevoed met de aanname dat het helpen van een ander iets vanzelfsprekends is!

Alleen is het wel handig om te beseffen wanneer helpen positief is en wanneer niet!!

Zodra we ongevraagd advies geven of ons met de dingen bemoeien wordt het zelden gewaardeerd..., sterker nog mensen hebben er vaak een hekel aan!!Ongevraagd iemand helpen bij allerlei ongemakkelijke lichamelijke situaties wordt meestal wel gewaardeerd. Iemand die valt op straat helpen opstaan. Boodschappen van iemand dragen etc! Dat zijn de ongevraagde manieren van hulp die vaak wel gewaardeerd worden. 


Hulp geven op een zo positief mogelijke manier: 


1 Luister en kijk de ander aan met oprechte aandacht. 

2 a Vraag waarmee je de ander kan helpen.

   b Hou er rekening mee een ander de ruimte te geven om op zijn          eigen intuïtie en wijsheid te vertrouwen als hij geen hulp wil. 

3 Laat je eigen ego erbuiten. Dus niet denken dat de ander niet          zonder je advies kan, verbeteren, controleren, laten weten hoe        goed we het zelf kunnen.

4 Niet meer informatie geven dan de ander aan kan.

5 Geef een ander ook het gevoel dat alle emoties( verdriet, angst,      woede etc...) er mogen zijn, waardoor ze ook kunnen ervaren        dat ze ook weer snel kunnen verdwijnen.

6 Respecteer ook als een ander andere keuzes maakt als jij in de        zelfde situatie. 

7 Ontneem een ander niet zijn vertrouwen en kracht.

Voorbeeld:


Stel een goede vriend of vriendin vraagt je hulp voor diegene waar hij of zij een relatie mee heeft. Realiseer je dan dat hij de hulpvrager is en dus de enige die echt geholpen kan worden! 

Zijn partner vraagt geen hulp dus alleen de vriend of vriendin kan werkelijk geholpen worden omdat hij ook de enige is die in haar of zijn leven een verschil kan maken!! 

Als hij of zij zijn partner als problematisch in welke vorm dan ook blijft zien dan wordt hij of zij niet blijer maar uiteindelijk zelfs ongelukkig. Bovendien wordt hiermee het probleem van de partner in stand gehouden!! 

Wanneer de vriend of vriendin de problemen van de partner in een ander licht zet...er anders naar gaat kijken....kan alles veranderen!!Je doet jezelf een heel groot plezier om de problematiek van je partner als opgelost te zien....wat het ook is!!

Ja dat klinkt misschien raar ....maar vertrouwen in een positieve oplossing levert voor beiden altijd veel meer op!!

Gevolg op vertrouwen hebben is dat de vriend of vriendin zelf gelukkig blijft en bovendien vaak ook net de juiste dingen zegt die de partner helpt met zijn probleem!!Bovendien is de kans dan zeker groter dat de ander zichzelf gaat helpen!!Dat is de enige echte steun en hulp de je een ander kan geven als hij of zij ( in dit geval de partner)je niets vraagt!! 

Natuurlijk als je hulp gevraagd wordt doe je wat er in je vermogen ligt!

!Wanneer jezelf het goede voorbeeld geeft en geluk en tevredenheid uitstraalt werkt dat altijd inspirerend op anderen. om zichzelf te helpen. 

Bestudeer dit goed want het kan je een je een heleboel ellende besparen. En dan spreek ik uit ervaring.