Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

                                                     Liefde


Daar draait alles echt om, dat is het enige werkelijke geluk!!

Eigen liefde via je eigen waarde, met jouw unieke eigen manieren van doen zowel de positieve als de negatieve en het uitdrukken van je talenten..,,en je kwaliteiten. 

Let daarbij op je basisbehoeften ...de rechten van de mens , het in de hand hebben van je ego en het gebruik op de juiste manier van je hart kwaliteiten. Te lief zijn vraagt om te leren ook goed voor jezelf te zijn en niet alleen voor anderen anders ben je straks zelf de pineut.

Liefde voor alles wat er is ..voor elkaar in relaties welke dan ook wereldwijd, voor alles wat groeit en bloeit....alles in de natuur op onze moeder aarde!! 

Veelal hebben we geleerd te oordelen, te bekritiseren, ons op te winden, boos te worden, te verwijten, onszelf voorop te zetten, onze eer  en macht te beschermen.........? Hebben we hier niet wat bij te sturen? We zijn tenslotte in wezen allemaal hetzelfde. Meer begrip, tolerantie, delen , geven, gunnen, respect en mededogen kan alles in de wereld liefdevoller maken.

Zie de liefde in alles en iedereen.Ook al is die ondergesneeuwd, niet voor handen of verborgen. Vergroot je liefde en je kunt de liefde zien zelfs in gezelschap van mensen die niet liefdevol handelen. Ook zelfs in de moeilijkste situaties kun je dan de liefde zien en een transformerend effect hebben door liefdevol accepterend, ontvankelijk, bereidwillig en aanwezig te zijn. Als dat soms moeilijk is kun je  je aandacht richten op je hart om van daaruit liefdevoller te kunnen zijn. 

Eigen belang alleen kan echt niet meer......we horen zorg te dragen voor het algemeen belang. Het grappige is dat dat ook je eigen belang is.Zorg dat je bewust bent hoe dat werkt en je beleeft de hemel op aarde. 

Onvoorwaardelijke liefde daar gaat het om! Wat niet wil zeggen dat we alles maar moeten accepteren van elkaar. Gewoon in liefde je grenzen aangeven en accepteren in liefde dat een ander andere behoeften en gedrag heeft. Uiteraard kunnen we kiezen wat en wie we wel en niet willen in ons leven. Al lijkt dat soms niet zo. Let goed op dat jezelf niet laat verleiden, meeslepen, eigenlijk ontkrachten door te veel energie te stoppen in onethische gedrag van anderen. Wie dan ook. Al zijn het mensen waar je veel van houd. Waak er voor dat je niet te veel over grenzen gaat. Zorg dat je je eigen energie goed beschermd. Wil niet zeggen dat we niet ons nek kunnen uitsteken in bepaalde situaties. Als je maar de baas blijft over je eigen energie.

Kijk goed als je de mogelijkheden niet ziet. Praat met anderen die je kunnen helpen andere opties te zien in jou situatie.

Zou fijn zijn als alle leiders die aan de touwtjes trekken dat besef gaan krijgen zodat ze gaan inzien dat het hoog tijd wordt deze kennis te doceren via het onderwijs op een didactische en degelijke manier. Hierdoor zouden we allemaal werkelijke harmonie in de wereld kunnen ervaren ! 

Liefde eist niets, liefde accepteert , laat toe en breidt uit, liefde schept ,liefde is één ,liefde is universeel ,voor alles en allen in gelijke mate  ,liefde sluit niet uit of buiten, liefde maakt niet speciaal, liefde maakt geen scheiding, oorlog of twist, liefde is compleet en maximaal, liefde laat vrij,  liefde verenigt en houdt bijeen ,voor liefde gaat niets verloren is alles gekend, liefde is grenzeloos, omvat en doordringt alles, liefde schept in oneindige diversiteit, schoonheid en overvloed ,er is geen uniformiteit in de schepping van liefde, geen twee scheppingen zijn exact gelijk en alles is gekend in zijn eigenheid en uniciteit , liefde transformeert en geneest en brengt bij een....naar harmonie dat is liefde. Liefde is sereen.


Boekje de 5 Talen van Liefde  - Gary Chapman 

Waarin  de uiteenzetting van de 5 talen:  positieve woorden, samen zijn, cadeau's geven en krijgen, dienstbaar zijn, lichamelijk contact..

De Verboden Vrouw Spreekt  - Pamela Kribbe 

Ik heb je liefde nodig , Is dat waar? - Byron Katie

Liefde van de ziel, Leven in vreugde  - Sonaya Roman 

Alles is hier welkom - Pema Chödron 

Ongetemd leven - Glennon Doyle