Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

                                                 Moeder Natuur

 


Hoe tekort hebben wij blanken de indianen gedaan. Als volk zijn ze een van de weinigen die werkelijk hun best doen om goed te zorgen voor onze aarde.  

Ook al zijn we in het westen geen indianen, we behoren tot het menselijke ras en hebben de verantwoordelijkheid om goed te zijn voor alles wat leeft, groeit en bloeit....dus ook moeder aarde.Bovendien maken we zelf onderdeel uit van de natuur.

Veel volkeren wereld wijd hebben de aarde misbruikt en daar horen wij blanken zeker bij, 

We vervuilen onze natuur met chemicaliën in de land en tuinbouw.

We verontreinigen ons water met afval. 

We kappen te veel bomen, vangen te veel vis. 

Met uitstoot van giftige dampen vervuilen we onze lucht en onszelf. 

We mishandelen onze dieren.

Wanneer gaan we begrijpen dat we met de aarde met zorg moeten omgaan ?  Met ons gedrag verwaarlozen we niet alleen de aarde maar ook ons zelf.Aan de andere kant gebeuren de dingen niet zo maar. 

Het filmpje hieronder geeft een verfrissende kijk op wat er op aarde allemaal gebeurt. Neemt natuurlijk niet weg dat we wel verantwoordelijk blijven voor alles wat we denken en doen.Ja als we al inderdaad meer naar ons gevoel luisteren in plaats van voorrang te geven aan ogenschijnlijk belangrijkere zaken,dan kan de wereld heel snel weer positief veranderen. 

Samen werken aan het herwaarderen van hoe we als mens weer kunnen en mogen zijn wie we echt zijn. Meer liefde is een logisch gevolg zodat we beter voor elkaar zorgen en onze prachtige moeder natuur.