Magic Help For Life.

Gratis hulp bij inzicht op het leven en meer .

                                           Normen & Waarden


Daar denken we veelal allemaal totaal anders over. Al weet iedereen diep van binnen heel goed het verschil tussen goed en kwaad. We laten onze normen & waarden afhangen van o.a onze cultuur, opvoeding, levenservaring, ons vermogen om wel of niet te slagen in het leven. Dus zijn ze nog al gekleurd en onder invloed van van alles en nog wat wereld wijd. 

We kunnen ook gewoon simpel kijken en dat maakt het ook makkelijker om te kunnen beoordelen of we wel goed bezig zijn. Als we gewoon uitgaan van de mensen rechten, de basis behoeften van de mens. Die zijn universeel. Ieder mens heeft behoeften aan voedsel, water , liefde in al zijn vormen, respect, tolerantie, begrijp, eerlijkheid......!

Hart kwaliteiten en ego op de juiste wijze gebruiken. Eerlijk naar ons denken en handelswijze kijken. Als we dat allemaal gewoon doen ...waarin de politiek wereld wijd het voorbeeld zou kunnen gaan geven ...is er in een handomdraai een vredige vreugdevolle wereld.